Lucie Andělová, DiS.

Po studiu na střední odborné škole Drtinova, obor „sociálně - správní činnost“, jsem studovala na Vyšší odborné škole zdravotní, Suverénního řádu Maltézských rytířů v Ječné ulici, kde jsem získala titul diplomovaný specialista (DiS.) v oboru „všeobecná sestra“.

Po ukončení studia v roce 2010 jsem nastoupila jako odběrová sestra do laboratoře Nemocnice Na Homolce. Od roku 2013 jsem pracovala na pozici instrumentářky na stomatochirurgickém sále, pod vedením Doc. MUDr. J. Podstaty. DrSc. a MUDr. T. Hudlera, až do září roku 2020.

Nyní pracuji v Ordinaci JACH-TA, s.r.o. jako všeobecná zdravotní sestra.