MUDr. Olga Zýková

Promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014. Část doby studia byla zaměstnána jako lektor na Ústavu Histologie a Embryologie 2LF. 

Po absolvování rok pracovala ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv jako hodnotitel oddělení farmakovigilance - dozoru nad léčivými přípravky po jejich registraci. 

Od roku 2016 se školí na rezidenčním místě pod vedením MUDr. Jáchyma Bednáře v Ordinaci JACH-TA, s.r.o., v Řeži u Prahy. Praxi v interní medicíně získala v Nemocnici Na Homolce v Praze, kde stále pracuje jako externista a slouží noční služby.

V současné době absolvuje stáže na dalších specializovaných odděleních v rámci předatestační přípravy. Pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí.