Ordinace JACH‑TA

Bc. Lucie Kalfařová

Jsem abolventka Střední zdravotnické školy, Ruská 91, P10 v oboru “Zdravotnický asistent” a Všzsp sv. Alžbety v Bratislavě - Detašované pracoviště - Ústav Sv.Jana Nepomuka Neumanna Příbram v oboru “Ošetřovatelství (Bc.)”

Pracuji jako všeobecná sestra (Bc) v Ordinaci JACH-TA, s.r.o. od 9/2018, dříve jsem pracovala na alergologii u MUDr. Přemysla Rákosníka, ve všeobecné ambulance Moje Ambulance a.s, v nemocnici v Neratovicích – Almeda s.r.o. a též v psychiatrické léčebně Bohnice.